Fogning i Stockholm

Fogkompaniet utför alla typer av fogarbeten inom

Stenfogning
Vi utför mjukfogning av fasader, trappor, golv och övriga ytor av natursten. För att undvika eventuella komplikationer som kan uppstå med detta krävande material är vi måna om att använda rätt produkter.

Brandfogning och brandtätning
Vi utför all typ av passivt brandskydd, brandtätningar i bjälklag och väggar, brandisolering, brandskyddsmålning, synliga brandklassade anslutningsfogar mm.

Structural glazing
Vi har många års erfarenhet av väderförsegling och konstruktionsfogar/limningar i glasfasader och övriga glaskonstruktioner. Vi tar oss gärna an nya utmaningar som uppstår med detta allt populära byggnadsmaterial!

Fogning i kök och badrum
Anslutningsfogar mot inredning, golv-, tak-, & väggvinklar, sanitärfogning. Snygga avslut som förhindrar vattenskador, mögel- och bakterietillväxt.

Prefabfogning
Fogning av betongelement i fasader där fogens rörelseupptagningsförmåga är av största vikt men där även fogens estetiska utseende är mycket viktigt. Vi samarbetar med ledande producenter och montörer i branschen.

Anslutningsfog runt fönster och dörrar
Synliga anslutningsfogar mot fönster, dörrar, fasadpartier, entrépartier. Vi utför all typ anslutningsfog. Det blir en snygg sammanlänkning av de olika byggnadsmaterialen samtidigt som det uppnår övriga krav så som brandklass, diffusionstäthet, rörelseupptagning, ljudkrav mm.

Fogrenovering
Vid fogrenovering tar vi bort gammal sprucken fog som torkat och ersätter med nyingjutna gummilister eller fogmassa. Infällda plastlister så kallade måsvingelist tas bort och ersätts med fogmassa.

Läs gärna mer om fogning i Stockholm här.

PCB-sanering
PCB-sanering ställer mycket höga krav på både personal och maskinpark. Vi använder moderna maskiner, liftar och hängställningar och hela vår personal går löpande utbildningar via SFR.

Sanering av PCB-haltiga fogar är en miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till miljöförvaltningen i god tid före start. Vi hjälper gärna till med hantering av tillstånd.

Vi är medlemmar i Svenska Fogbranschens Riksförbund, SFR, och arbetar alltid efter branschens riktlinjer och rekommendationer.

Kontakta oss idag

Välkommen att kontakta oss hur vi kan hjälpa dig i nästa Fogningsprojekt i Stockholmsområdet. Ring 072-320 30 27!


Anders Lindqvist
Projektansvarig
072-320 30 27
anders@brandskyddskompaniet.se

Kontakta oss idag!

  Namn *

  Företag

  Telefon *

  Email *

  Adress + Ort *

  Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress *
  Visste du att vi även utför Brandskydd?

  Klicka här för att veta mer!